1.Deze privacy policy regelt de verwerking van uw persoonsgegevens als een onderdeel van uw gebruik van onze website www.cinehouse.be en de diensten die daarmee verband houden. Deze verwerking wordt uitgevoerd door de zaakvoerder als verantwoordelijke voor de verwerking, met zetel te Loenhoutseweg 20, 2320 Hoogstraten, ingeschreven in de KBO onder nummer 0830.018.211, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

2.Door het gebruik van onze website en/of onze diensten, erkent u dat u deze Privacy Policy zorgvuldig heeft gelezen en dat u hiermee zonder voorbehoud instemt. Wij behouden ons het recht voor om de Privacy Policy regelmatig te wijzigen volgens ons eigen inzicht. Hiervan wordt u niet op de hoogte gebracht als anonieme bezoeker van onze website.

3.Hou er rekening mee dat we zogenaamde ‘cookies’ of gelijkaardige technologie kunnen gebruiken als deel van de Website en/of de Diensten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geplaatst worden op de harde schijf van een toestel, en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms persoonsgegevens. Voor meer informatie betreffende ons gebruik van cookies, gelieve onze cookie policy te lezen.

4.Deze Privacy Policy was laatst bijgewerkt op 21/05/2018.

Verwerking van gegevens

Uw persoonsgegevens (naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer) worden door Cinehouse verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw opdracht/geplaatste bestelling, in het kader van diverse wettelijke plichten (onze aansprakelijkheid, bewaarplicht, boekhoudwet) en voor direct marketing (om u eventueel nieuwe diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Bewaring van gegevens

Wij delen u mee dat lopende de aan ons verleende opdracht/uitvoering van geplaatste bestelling, wij uw gegevens niet kunnen wissen teneinde onze diensten te waarborgen. Na de beëindiging van de opdracht (eventueel door u), zijn wij verplicht uw persoonsgegevens nog 10 jaar te bewaren in het kader van op ons van toepassing zijnde wettelijke plichten. De gegevens die wij dan van u bewaren en archiveren, zullen enkel de noodzakelijke zijn in het kader van de wettelijke plicht.

Wij dienen  er attent op te maken dat uw persoonsgegevens door ons aan derde instanties kunnen worden meegedeeld in het kader van de aan ons verleende opdracht en in uitvoering van een wettelijke plicht. U kan ons steeds raadplegen hierover en wij zullen u als dan meedelen bij welke instantie uw gegevens zich bevinden.

Verwerking van gegevens voor direct marketing

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@cinehouse.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of laten wissen (dit laatste voor zover als mogelijk in het kader van de verleende opdracht/geplaatste bestelling en de wet).

Aanpassing van gegevens

Indien uw aan ons overgedragen gegevens niet juist zouden zijn en u vraagt om correctie, kan u steeds, binnen de mate van het mogelijke, vragen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.

Alle diensten die in het kader van de aan U door de Algemene Verordening Gegevensverwerking verleende rechten worden uitgevoerd, zijn, binnen de mate van het redelijke, kosteloos.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer http://www.privacycommission.be.

Wij verwijzen u ook door naar onze cookie-policy.